Schaktning

Att schakta och renovera huset

Schaktning är det inte många som känner till vad det egentligen är. För trots att det är en vital bit av att bygga ett hus så är det relativt okänt. Det handlar främst om att förbereda själva byggandet. Så att det finns en plan yta med mark där man kan bygga grunden. Utan schaktning så kan man inte bygga. Något som gör att man tycker att det borde vara mer känt än vad det är. Då det faktiskt är så pass viktigt och inte går att undvika.

Hur själva processen för schaktningen går till skiljer sig markant åt. Då det inte finns två markbitar som har samma förutsättningar. Det kan vara som så att det krävs att man spränger men det behövs inte alltid. Schaktningen kan även kräva att träd och annan växtlighet tas bort. Mycket beror helt och hållet på vart någonstans som man planerar att bygga. För det finns som sagt sällan två markbitar som kräver samma arbete. Något som gör att det är väldigt viktigt att man först gör en markundersökning. Då man med hjälp av en sådan kan förutse kostnaderna och vilket arbete som krävs. Däremot så måste man vara beredd på att schaktning nästan alltid blir dyrare än förväntat. Det finns helt enkelt så många faktorer som är svåra att beräkna. En markundersökning kan visa att troligtvis behövs det inte sprängas. Det visar sig däremot senare att det krävdes och då blir det självklart dyrare.

Hur går schaktning till på ett ungefär?

När man gjort en markundersökning så lämnar man in denna till ett företag. De utför sedan kontroller och bedömer vilket arbete som kommer krävas. Sedan får man en offert på det arbetet.

Sen börjar själva schaktningen och målet är att få en platt yta där man kan bygga. Oftast så inkluderar detta att fälla träd och ta bort växtlighet. Det kräver också oftast att man forslar bort jord och stenar. Mycket av arbetet beror på vad markundersökningen har visat. För det kan krävas att schaktningen inkluderar sprängning.

Principen är att schaktningen ska ta fram fast mark. Något som skiljer sig markant från markbit till markbit. Det finns även andra krav och faktorer som spelar in såsom tjäle. Avlopp och andra ledningar är saker som schaktningen förbereder och bereder plats för. Därför är schaktningen oftast relativt omfattande och dyr. Det är däremot som sagt en väldigt viktig bit av själva byggandet.

Om det dessutom ska byggas en pool så kan det medföra mer arbete.

Vad ska man tänka på när det gäller schaktning

Det viktigaste man bör tänka på är att schaktning oftast blir dyrare än planerat. Visserligen är det ingen regel att det blir så men det är relativt vanligt. Därför så bör man budgetera lite extra för just schaktningen. Främst så är det för att arbetet oftast är svårt att planera. Då det ofta dyker upp oförutsebara saker i marken som inte kunnat upptäckas. Man bör även tänka på att ta in flera offerter från olika företag. Då får man en större möjlighet att få ett korrekt pris på arbetet som behövs göras.Behöver du hjälp med markiser, schaktning eller dränering så går det i de allra flesta fallen att lösa detta. Oavsett om du bor i Värmdö, Pajala eller Stockholm. Tillgängligheten är bred och det renoverings-marknaden går bättre som aldrig förr.

Tips på andra fundamentala arbeten runt huset

Det finns väldigt mycket som kan göras vid renovering av eller runt ett hus. Att dränera huset är också viktigt att göra när man bygger ut huset. Detta ser till att utbyggnaden, efteråt, blir stabil. Viktigt är dock att söka rätt hjälp till rätt pris. Med andra ord, hitta ett företag som är bra på det dom gör samtidigt som man inte vill betala för mycket. Detta görs smidigast via internet, det vill säga att man söker och jämför priser. Det finns även lättare arbeten som inte är lika fundamentala för huset, men som lyfter husets utseende markant. Markiser, persienner och att måla huset ser till så att det blir snyggt utifrån såväl som inifrån.