Miljötänk hos vår leverantör

Vi strävar alltid efter att använda oss av leverantörer som tänker längre än näsan räcker. Det kan ibland göra att vi är något dyrare än våra konkurrenter men det gör också att vi kan sova med gott samvete på nätterna.

Allt vårat virke kommer från Brädcentralen som i sin tur köper in det från underleverantörer som har Sveriges skogar i fokus. Det handlar inte bara om att skövla skog utan att avverka skog och sköta om skogen så att den även får en möjlighet att återhämta sig. En av leverantörerna är UHR, Underhållsröjning Jord & Skog AB.

Skogsvård

Att kunna vårda skogen och se till så att naturen mår så bra som möjligt är ett gemensamt ansvar vi måste ta för att kunna ha det så bra som möjligt i världen. Att kunna sköta och vårda skogen är inte helt gratis och därför ifrågasätter man ifall det skulle vara ekonomiskt försvarbart. Är det möjligt att bevara den skog vi har i det skickat som skogen är i idag eller kanske ännu bättre är frågan och vilket pris skulle det i så fall ha.

Skogsstyrelsen i Sverige arbetar för fullo för att kunna bedriva en skogspolitik som innebär att man bevarar skogens naturliga produktionsförmåga. Det viktigaste i detta sammanhang innebär en skog som föryngras, får skogsskydd samt att det får den vård som krävs. Man vill bruka skogen till den mån man kan utan att komma till nivån att man faktiskt förbrukar det istället. Men detta är ett mödosamt arbete och man frågar sig ständigt ifall att vårda skogen skulle vara ekonomiskt försvarbart, går detta att genomföra med en rimlig ekonomi.

Hållbara produktionsmetoder i skogen

Skogsstyrelsen har satt in och arbetar med att implementera nya hållbara produktionsmetoder för en godare miljö och natur men samtidigt med effektiva produktionsförmågor. De höra produktionseffekterna på skogen som bidrar till en bättre ekonomisk förvaltning inom området, innebär att man fokuserar på bättre skogsskötsel. Detta kommer ner till individnivå där samtliga markägare får sköta om sin skog genom föryngring och ständigt vårda den skog som man innehar. Det finns en vision inom detta område att se en kvalitetshöjning inom området att vårda skogen på ett ekonomiskt försvarbart sätt inom de närmsta åren framöver.

Många kan fråga sig varför man själv skulle lägga ner tid och pengar för att värna om den miljön och skog som finns i landet. Men det är viktigt att förstå att människan är beroende av den naturliga omgivningen och genom skog och annan växtlighet får vi vår friska luft så på så sätt kan man se det som att när vi skadar naturen eller inte värnar om den så skadar vi oss själva indirekt.

Vi ansvarar alla för framtidens skog

I Sverige gäller ett gemensamt ansvar för myndigheter och skogsbruket vad gäller genomförande av skogspolitiken. Eftersom att miljön har på senare tid tagits på allvar i större utsträckning än tidigare så försöker man på alla sätt förbättra det miljösamhälle vi lever i. Detta i sin tur innebär att sköta om skogen på ett effektivt sätt även om det stundtals dyker upp ifrågasättanden vad gäller att vårda skogen och ifall detta skulle vara ekonomiskt försvarbart. Det har således lätt fram till att man blivit allt tydligare med den ekonomin som läggs inom området och det är främst fördelat inom vissa huvudområden.

Den första delen inom detta innebär en skogsföryngring, man måste värna om skogsodlingens potential. Den andra delen innebär en satsning på skogsvård, röjningar och gallringar ska tas vara på och på så sätt kan man bevara virkesförråd under längre tid. Skogsskydd och miljöhänsyn är två andra viktiga punkter som hänvisar till att man ska sköta om och vårda skogen på ett effektivt sätt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*