Tack och lov för Skruvompressorn

I veckan som gick fick vi i uppdrag att sätta panel på ett stort hus. Man skulle nog lika gärna kunna kalla det för ett slott så stort som det är. Hela projektet gick ut på att riva den gamla tegelfasaden för att sedan tilläggsisolera huset för att sedan sätta en träpanel med lite gammal stil. Panel skulle vara en dubbelfasad spontad liggandes panel. En riktigt vacker historia men sett till arbetet så hade det varit ett riktigt slitgöra med tanke på hur mycket spik som skulle spikas i.

Vi arbetar ofta med spikpistoler med lufttryck men problemet med dom när vi ska göra ett sådant här stort jobb och man gärna vill ha igång 3-4 spikpistoler samtidigt är att kompressorerna inte pallar med trycket. Vi kom då i kontakt med Aerzen som erbjuder skruvkompressorer vilket blev räddaren i nöden för att vi skulle kunna räkna hem jobbet.

Fördelarna

En skruvkompressor är en anordning som består av två stycken rotorer som fungerar för att skruva fram luft emellan sig. Skruvkompressorer lämpar sig mycket bar när man använder sig av tryckluft i stora mängder och om man ska klara av att köra på full effekt under en längre tid oavbrutet utan att man riskerar överhettning. Ofta så sprutas det in olja i skruvkompressorn för att kyla, täta och smörja kompressorn.

En viktig del i en skruvkompressor är att den är lagrad med kullager. Eftersom det finns två stycken rotorer i enheten så krävs det att det är en mycket bra precision i tekniken. Rotorerna får inte lov att slå i varandra eller själva hålrummen i skruvpaketet. Även när lagerna har körts i flera tusen timmar ska anordningen vara så pass bra att de fortfarande inte slår i varandra.

Tekniken bakom

Tekniken med en skruvkompressor fungerar så att när rotorerna roterar kommer det att sugas in luft i ena änden av enheten för att sedan komprimeras och tryckas fram mellan rotorerna och komma ut på andra sidan enheten. Oljan som man sprutar in hjälper till att tvinga luften åt rätt håll. Samtidigt har oljan som tidigare nämnt även en smörjande och kylande effekt på rotorerna.

Det finns olika sätt för att styra en kompressor. De två vanligaste sätten att styra en skruvkompressor på är fast eller variabel hastighet. En fast hastighet innebär att kompressorn levererar tryckluft i ett konstant flöde. Eller så levereras ingen tryckluft över huvud taget. Man kan se det som att kompressorn är på eller av. Om man istället väljer att använda sig av en kompressor som har en varierbar hastighet så innebär det att kompressorn kan hantera ett varierande behov av tryckluften. Kompressorerna minskar och ökar då hastigheten för att anpassa tryckluftsförsörjningen efter behovet. Man kan uppnå stora energibesparingar om man har en skruvkompressor som kan användas med en varierbar hastighet för att hela tiden anpassa hastigheten efter behovet av tryckluft. Ett användningsområde för en skruvkompressor är när man vill att luften som färdas genom kompressorn går genom ett filter för att fånga upp skadliga partiklar och annat skräp som kan orsaka en skada.

Välj rätt storlek

Priset för en skruvkompressor kan variera kraftigt beroende på vilken typ av anordning man är ute efter. Det finns stora robusta skruvkompressorer som är väldigt dyra men samtidigt extremt kraftfulla och hållbara. Vidare finns det även mindre skruvkompressorer som inte är lika kraftfulla men betydligt billigare än de största maskinerna. En skruvkompressor har ofta en väldigt lång livslängd och det kan vara smart att kontrollera utbudet av begagnade skruvkompressorer om man är ute efter en. Det man bör kontrollera innan man köper en begagnad skruvkompressor är hur många drifttimmar eller pålastimmar som kompressorn har.

Sammanfattningsvis kan man säga att en skruvkompressor är en maskin eller anordning som innehåller två rotorer för att luft ska komprimeras och tryckas fram från ena änden till den andra änden. Man kan driva en skruvkompressor utan att spruta in olja men det är ganska vanligt att man sprutar in olja för att kyla och smörja anordningen.

Resultatet blev toppen

Huset blev fantastiskt fint. Eftersom kunden också valde att köpa färdigmålad panel såg man resultatet av huset direkt panelen kom upp.

liggande-panel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*